BIOCULTURAL PROTOCOL of The Traditional Health Practitioners of Bushbuckridge Tsela Yeo Dingaka Tsa Setso Tikologong Ya Bushbuckridge Di Tshwanetsego Go E Latela Ge Di Dirisa Botsebi Bja Setso Ka Lefapheng La Tsa Kalafo Ya Setso Ndlela Leyi Tin’nga Ta Xintu Ta Bushbuckridge Ti Faneleke Ku Yi Landzela Loko Ti Tirhisa Vutivi Bya Ndhavuko Etimhakeni Ta Vutshunguri PRODUCED NOVEMBER 2010 PRINTED: AUGUST 2010

Select target paragraph3